از گیاهان آسیاب دانه در نیجریه برای فروش استفاده می شود