گیاه خرد کننده موبایل خزنده که برای خرد کردن سنگ آهک مورد استفاده قرار می گیرد